top of page

EEN REEKS COCREATIESESSIES

We brengen gebruik, beleving en wensen van kinderen over trage wegen in kaart. Knelpunten worden uitdagingen die we samen aanpakken in ontwerp- en verbeeldingsateliers. Rond de tafel én langs de trage wegen.

EEN TRAJECT OP MAAT

We haken in op de lokale context en dynamieken. Bestuur, diensten en andere actoren zoals scholen, jeugdverenigingen, wijkcentra, … worden betrokken. We houden rekening met aanwezige inzichten en beleidsplannen.

EEN SECTOROVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING

Trage Wegen (milieu, mobiliteit), Kind & Samenleving (jeugd, ruimte), das Kunst (cultuur, educatie) en The Office for Public Play (participatie, ruimtelijk ontwerp) maken samen Gangmakers en Koplopers.

VERNIEUWENDE METHODIEKEN

Ons team bestaat uit ruimtelijke ontwerpers, onderzoekers, participatie- en cultuurdeskundigen. Een unieke mix die garant staat voor een degelijke maar ook creatieve en speelse aanpak.

EEN BRUIKBAAR EN INSPIREREND

EINDPRODUCT

We gieten onze conclusies en aanbevelingen in een presentatie voor beleid en buurt. U kan er nadien mee aan de slag.

EEN VOORTREKKERSROL IN EEN PROJECT MET VLAAMSE UITSTRALING

Na de pilootjaren delen we onze bevindingen in Vlaanderen en Brussel, in de vorm van nieuwe trajecten op andere plekken, vormingen, artikels of een creatieve publicatie.

EEN BREDE COFINANCIERING

Gangmakers en Koplopers wordt als innovatief project voor ca. 80 % gefinancierd met middelen van de Vlaamse Overheid. Ook de vzw Trage Wegen investeert. Als pilootlocatie staat u enkel in voor een restfinanciering.   

EEN BREDE ACHTERBAN

Gangmakers en Koplopers spreekt de lidverenigingen van vzw Trage Wegen uit het jeugdwerk aan: Chiro, JNM, Scouts en Gidsen Vlaanderen.

bottom of page