VAN NOVEMBER TOT FEBRUARI VERKENT, BELEEFT EN VERBETERT HET VIERDE LEERJAAR VAN DE VRIJE CENTRUMSCHOOL IN ROESELARE DE TRAGE WEGEN IN DE BUURT VAN HUN SCHOOL.
DAT DOEN ZE SPELENDERWIJS IN ZES STAPSTENEN, WORKSHOPS OP KINDERMAAT.

ROESELARE